Totalt är alla slingor 11 km. Slingorna är stigar, bredare motionsleder och maskinbyggda specialsträckor med doserade kurvor och hopp.

 

Området lämpar sig bäst för de allra vanligaste MTB- disciplinerna så som Långlopp, Cross-country, Enduro och Exo.

 

I anslutning till stadion finns pumptrack-banan som är en enkel guppig bana som är anpassad för de yngre. En platsför att träna balans och teknik.

 

Cykelleder, cykelstigar och teknikbanan är placerad i skogen runt stadion. Vid cykeltävlingar kommer stadionområdet att användas som start/målområde och event-yta.

 

Cykellederna kommer i framtiden att finansieras av dagavgifter.

 

Byggstart: Sommar 2022

Premiär: Sommar 2023

Fullt utbyggd: Sommaren 2025

Nuvarande motionsspår kommer att utgöra stommen i motionsspåret och hinderbanan. 

 

Motionsspåret är tre kilometer långt varav två kilometer är elbelyst. 

 

Ett slingsystem kommer att tillämpas så den aktiva kan välja hur långt och hur kuperad motionsturen blir.

 

11 hinder kommer att placeras vid sidan av spåret, väl integrerade med naturen och miljön. 

 

Hinderbanan kommer att finansieras med dagavgifter.

 

Byggstart hinderbana: Våren 2025

Premiär hinderbana: Sommar 2025

Fullt utbyggd hinderbana: Sommaren 2025